Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł
22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pismo Święte na każdym biurku

02/09/18 ks. Maciej K. Kubiak
Jedną ze stałych praktyk kardynała Martiniego było odwiedzanie więźniów. Czasami takie odwiedziny były dość ryzykowne, jak na przykład wtedy, gdy odwiedzał terrorystów z Czerwonych Brygad. Biskup słuchał ich, modlił się za nich, a nawet ochrzcił jednej parze ich dzieci. Również w takim środowisku wyrażał swoje przekonanie, że zdecydowany krok ku dojrzałej postawie chrześcijańskiej dokonuje się w modlitewnym spotkaniu z Pismem Świętym.