23 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin przyjął słowo i otwiera się na potrzebujących

09/09/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin przemieniony przez Ducha w chrzcie i Eucharystii zostaje uzdrowiony. Jego uszy otwarte są na słuchanie słowa Pana.
W ten sposób chrześcijanin staje się posłuszny Panu – naśladuje Mesjasza, który nie przechodził obojętnie obok potrzebujących i chorych, lecz dawał im swą miłość, służył ludziom i nawiązywał z nimi osobistą relację. Chrześcijanin, który słucha słowa Bożego, potrafi też słuchać swoich braci – nie jest głuchy na ich potrzeby. Nie jest skoncentrowany na sobie samym – na zabieganiu o swoje życie i obronie siebie. Chrześcijanin, który w Eucharystii przyjął słowa i Ducha Pana, otwiera teraz swe usta, aby opowiadać Ewangelię Bożej miłości zwłaszcza tym, którzy są strapieni i małoduszni (por. pierwsze czytanie). W ten sposób wierzący „przyprowadzają” swych braci do Chrystusa
– Lekarza (por. czyn mieszkańców Dekapolu wobec głuchoniemego).
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.