23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Wielkie i małe uzdrowienia

09/09/18 s. Arletta Ziółkowska
Słyszymy dzisiaj zapowiedź proroka Izajasza: „Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą”. Te słowa proroctwa wypełniły się, gdy Chrystus nauczał w Palestynie i tam czynił znaki i cuda. Ludzie zdumiewali się tym, co widzieli i rozgłaszali innym, mimo tego, że Pan Jezus prosił, by nie mówić. Nie dziwimy się im. Bo jak tu nie mówić, skoro widzi się takie cuda...