Polecamy

24 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
16/09/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Przesłanie tekstów świętych XXIV niedzieli oddaje przełomowy moment całej Ewangelii Marka. W tym momencie dokonuje się zwrot w działalności Jezusa.
Homilia do dorosłych
16/09/18 Anna Lipczyńska
Gdyby Piotr miał pełne zaufanie do Jezusa, to pewnie by się tak nie wymądrzał. Z nami jest dokładnie tak samo. Może w dzisiejszej homilii warto przytoczyć niektóre dane ze statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. Około 25% „wierzących” ma problem z wiarą w bóstwo Jezusa Chrystusa. Połowa z tej grupy uważa Jezusa z Nazaretu za postać mityczną a nie historyczną, druga połowa nie przyjmuje do swojej świadomości faktu, że Jezus Chrystus jest Bogiem-Człowiekiem...
Homilia do dorosłych
16/09/18 ks. Maciej Szczepaniak
Warto dziś zastanowić się, jakie słowa wychodzą z naszych ust – czy są mieczem Ducha, czy raczej bezdusznym kąsaniem. Okazję do takiej refleksji daje nam zarówno odczytane przed chwilą słowo Boże, jak i przeżywany dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież Franciszek w orędziu na ten dzień podejmuje temat fałszywych wiadomości, wprowadzających w błąd informacji, tak zwanych fake newsów.
Homilia do dorosłych
16/09/18 ks. Wojciech Nowicki
Jezus jest kimś więcej niż prorokiem. Kimś więcej niż reformatorem społecznym. Kimś więcej niż twórcą religii czy ideologii. On nie jest jednym z wielu… myślicieli, niezwykłych ludzi, wybitnych religijnych budowniczych świata. On jest niezwykły i niepowtarzalny. On jest Synem Bożym, który przynosi światu całkowitą nowość! Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, który przyszedł na świat, aby przez krzyż swój święty ten świat odkupić, to znaczy wyzwolić go spod panowania grzechu i śmierci...
Homilia do młodzieży
16/09/18 o. Marcin Wrzos OMI
Żydzi są na wygnaniu w niewoli babilońskiej, a więc w sytuacji dla nich mało komfortowej. Czytanie z proroka Izajasza, które wówczas powstało, jest zapowiedzią, swojego rodzaju zajawką przyjścia zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Członkowie narodu wybranego w historii sługi Jahwe – bo o Nim słyszeliśmy – widzieli historię Jeremiasza lub swego narodu, a chrześcijanie dostrzegają zapowiedź przyjścia Chrystusa. Przypomnij sobie...
Homilia do dzieci
16/09/18 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii: Opowiedzmy dzisiaj dzieciom o miłości. Jako przykład niech nam posłuży miłość ludzi zakochanych w sobie i miłość Jezusa, który umiera na krzyżu. Chodzi o kontrast pomiędzy symbolami tej miłości, wyrażaniem uczuć i celem okazywania jej. Jako pomoce można przygotować wycięte lub narysowane duże serce na jednym arkuszu a na drugim krzyż oraz markery do pisania.