24 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin „stosuje się do Ducha”

16/09/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Przesłanie tekstów świętych XXIV niedzieli oddaje przełomowy moment całej Ewangelii Marka. W tym momencie dokonuje się zwrot w działalności Jezusa.
Kończy się Jego misja na północy (w Galilei), tak bogata w spotkania z ludźmi i cudowne znaki. Jednocześnie rozpoczyna się Jego droga do Jerozolimy.
W tej drodze nie można już towarzyszyć Jezusowi jedynie jako widz, konieczne jest stanie się Jego uczniem. W ten sposób rozpoczyna się w sposób szczególny formacja Jezusowego ucznia, który powinien dokonywać takich samych wyborów, jak jego Mistrz. Wiara w Jezusa oznacza przyjęcie Jego stylu życia, stylu, który dla wielu wydaje się często niezrozumiały. Jezus w Ewangelii dnia objawiony zostaje jako Mesjasz, którego należy naśladować.
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: „Bycie uczniem” Jezusa to pójście drogą miłości, służby i pokory, drogą zaufania do Boga, której towarzyszy pewność, że Bóg bierze sobie do serca los swoich wiernych i nie pozostawia ich nigdy w „pętach otchłani” (psalm responsoryjny) – nie pozwala na to, aby przegrali życie, wbrew towarzyszącym pokorze pozorom.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.