24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Może by kaznodzieja rozwinął ten temat? (Sugestie słuchacza)

16/09/18 Anna Lipczyńska
Gdyby Piotr miał pełne zaufanie do Jezusa, to pewnie by się tak nie wymądrzał. Z nami jest dokładnie tak samo. Może w dzisiejszej homilii warto przytoczyć niektóre dane ze statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. Około 25% „wierzących” ma problem z wiarą w bóstwo Jezusa Chrystusa. Połowa z tej grupy uważa Jezusa z Nazaretu za postać mityczną a nie historyczną, druga połowa nie przyjmuje do swojej świadomości faktu, że Jezus Chrystus jest Bogiem-Człowiekiem...