Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Może by kaznodzieja rozwinął ten temat? (Sugestie słuchacza)

16/09/18 Anna Lipczyńska
Gdyby Piotr miał pełne zaufanie do Jezusa, to pewnie by się tak nie wymądrzał. Z nami jest dokładnie tak samo. Może w dzisiejszej homilii warto przytoczyć niektóre dane ze statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. Około 25% „wierzących” ma problem z wiarą w bóstwo Jezusa Chrystusa. Połowa z tej grupy uważa Jezusa z Nazaretu za postać mityczną a nie historyczną, druga połowa nie przyjmuje do swojej świadomości faktu, że Jezus Chrystus jest Bogiem-Człowiekiem...