24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Sam nie ogarniesz

16/09/18 o. Marcin Wrzos OMI
Żydzi są na wygnaniu w niewoli babilońskiej, a więc w sytuacji dla nich mało komfortowej. Czytanie z proroka Izajasza, które wówczas powstało, jest zapowiedzią, swojego rodzaju zajawką przyjścia zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Członkowie narodu wybranego w historii sługi Jahwe – bo o Nim słyszeliśmy – widzieli historię Jeremiasza lub swego narodu, a chrześcijanie dostrzegają zapowiedź przyjścia Chrystusa. Przypomnij sobie...