25 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Święty przyobleka wierzących w miłość

23/09/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin przemieniony na Eucharystii „stosuje się do Ducha” (Ga 5,25) i swoich wyborach kieruje się miłością, która jest łagodna, „cierpliwa […] nie szuka poklasku, nie unosi się pychą” (1 Kor 13,4).
Taką miłość papież Franciszek opisuje w sposób następujący: „Ten, kto kocha, nie tylko unika mówienia zbyt wiele o sobie, ale potrafi się znaleźć na swoim miejscu, nie usiłując stawiać siebie w centrum, także dlatego, że koncentruje się na innych […]. To miłość, która rozumie, troszczy się, akceptuje i jest czujna wobec słabych” (Amoris laetitia). Chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że realizacja takiej miłości spotka się ze sprzeciwem i wyszydzeniem ze strony tych, którzy żyją jedynie na poziomie „ciała i krwi”. Chodzi tu o „bezbożnych”, którzy nie liczą się z Bogiem i żyją jedynie według własnej, zepsutej woli (pierwsze czytanie). Kierują się oni nienawiścią wobec sprawiedliwego (tego, który potrafi
służyć), bo jest dla nich niewygodny – staje się wyrzutem sumienia.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.