25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Mądrość w Chrystusie

23/09/18 s. Urszula Kłusek SAC
Jeśli chcemy wiedzieć co Jezus myśli o mądrości musimy prześledzić uważnie dzisiejsze czytania. Tak, wiem, zdaje się, że te czytania wcale nie mówią o mądrości, ale powoli. Zaraz wszystko się wyjaśni. Najpierw jednak zwrócę się do św. Ignacego Loyoli. To niezwykle inteligentny i mądry święty. Miał niebanalną wiedzę i intuicję dotyczącą wewnętrznego życia człowieka. Umiał też świetnie, krótkimi zdaniami określać najważniejsze prawdy życia...