25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

W homilii chciałbym usłyszeć… (Sugestie słuchacza)

23/09/18 Olaf Szczypiński
Dlaczego Jezus był sprawiedliwy i w jaki sposób słowa Księgi Mądrości spełniły się w Jego życiu i śmierci. W tym kontekście warto homilię uzupełnić o następujące kwestie dotyczące wykładni Nowego Testamentu: czy Jezus był wierny otrzymanemu od Boga Prawu? Dlaczego chciał wypełnić Prawo? Czemu je zmieniał? Dlaczego mógł je zmieniać i jednocześnie je wypełniać? Co było powodem pytania Jezusa o prawdę w trakcie procesu? Czemu Jezus wskazał na siebie jako Drogę i Prawdę? Jak to wydarzenie należy rozumieć w kontekście dzisiejszego fragmentu z Księgi Mądrości?