Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny...

23/09/18 ks. Bartłomiej Poznański
Ojciec Pio wiedział, że prawdziwa mądrość to nie ta ludzka, ale to ta, która pochodzi z góry. „Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy”. Bo inna jest logika, jaką kieruje się Bóg. Będąc w bardzo zażyłej relacji z Bogiem poprzez praktykowanie cnót, ale i poprzez fakt cierpienia i licznych umartwień, zachęcał i innych do wejścia na drogę zjednoczenia z Bogiem...