25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny...

23/09/18 ks. Bartłomiej Poznański
Ojciec Pio wiedział, że prawdziwa mądrość to nie ta ludzka, ale to ta, która pochodzi z góry. „Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy”. Bo inna jest logika, jaką kieruje się Bóg. Będąc w bardzo zażyłej relacji z Bogiem poprzez praktykowanie cnót, ale i poprzez fakt cierpienia i licznych umartwień, zachęcał i innych do wejścia na drogę zjednoczenia z Bogiem...