26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dramat zazdrości (Sugestie słuchacza)

30/09/18 Danuta Stankiewicz
Wkraczamy na grunt, w którym wydarza się dramat wolności człowieka, gdyż – jak kontynuuje Norwid – „nie było mu łatwo być równie pokornym, bo cały był i piękny... i upadł”. Jak do tego doszło? Dramatem ludzkiej egzystencji był moment, kiedy „rozpoczyna on swoje dzieje grzechu” i postanawia powiedzieć Bogu „nie” (Veritatis splendor, 102). A mogło być tak pięknie…