Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dramat zazdrości (Sugestie słuchacza)

30/09/18 Danuta Stankiewicz
Wkraczamy na grunt, w którym wydarza się dramat wolności człowieka, gdyż – jak kontynuuje Norwid – „nie było mu łatwo być równie pokornym, bo cały był i piękny... i upadł”. Jak do tego doszło? Dramatem ludzkiej egzystencji był moment, kiedy „rozpoczyna on swoje dzieje grzechu” i postanawia powiedzieć Bogu „nie” (Veritatis splendor, 102). A mogło być tak pięknie…