Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
26 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Święty uzdalnia wierzących do miłości, która „nie zazdrości”

30/09/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii uobecnia się Pascha Pana. Duch Święty otrzymany w Eucharystii upodabnia wierzącego do Jezusa paschalnego, uzdalniając go do kierowania się „dążeniami Chrystusa”, który na krzyżu „ogołocił samego siebie” i „przyjął postać sługi” (Flp 2,5.7).
Krzyż Chrystusa – objawienie miłości „łaskawej”, która „nie zazdrości” (por. 1 Kor 13,4) i staje się w ten sposób stylem życia wierzącego. W ten sposób Bóg, który „widzi błędy” człowieka „ukryte” przed nim samym (psalm responsoryjny), uzdrawia głębię ludzkiego serca i uzdalnia go do naśladowania Jezusa. W homilii warto zwrócić uwagę na znak pokoju, któremu towarzyszyć powinna postawa wyrzeczenia się zawiści i zazdrości.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.