26 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Święty uzdalnia wierzących do miłości, która „nie zazdrości”

30/09/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii uobecnia się Pascha Pana. Duch Święty otrzymany w Eucharystii upodabnia wierzącego do Jezusa paschalnego, uzdalniając go do kierowania się „dążeniami Chrystusa”, który na krzyżu „ogołocił samego siebie” i „przyjął postać sługi” (Flp 2,5.7).
Krzyż Chrystusa – objawienie miłości „łaskawej”, która „nie zazdrości” (por. 1 Kor 13,4) i staje się w ten sposób stylem życia wierzącego. W ten sposób Bóg, który „widzi błędy” człowieka „ukryte” przed nim samym (psalm responsoryjny), uzdrawia głębię ludzkiego serca i uzdalnia go do naśladowania Jezusa. W homilii warto zwrócić uwagę na znak pokoju, któremu towarzyszyć powinna postawa wyrzeczenia się zawiści i zazdrości.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.