26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wyjątkowi

30/09/18 ks. Szymon Bajon
Pociąga nas też ekskluzywność. Sklepy kuszą nas produktami, które obdarzone określeniem „ekskluzywne”, sugerują pewną (nie zawsze najwyższą) jakość, a przynajmniej „niepospolitość”. Suponują przy tym, że produktów tych nie może mieć każdy, a wchodząc w ich posiadanie stajemy się członkami jakiejś elitarnej grupy, której członkiem chciałby być – rzecz jasna – każdy...