27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Raz jeszcze o miłości

07/10/18 ks. Wojciech Silski
Od nas zależy jednak czy w swoim życiu przyjmiemy dar odkupienia i zbawienia. Bóg kocha, przebacza, uczy nas miłości przez przykład Jezusa i tylu świętych, którzy poszli za Jezusem, ale do miłości nie można przymusić – miłość ma w sobie wybór, dobrowolność, wolność, zaproszenie… Ja muszę zdecydować po której stronie się opowiadam...