28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Duch Święty udziela daru bojaźni Bożej i wolności

14/10/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Jeśli teksty Lekcjonarza zinterpretuje się w kontekście misterium paschalnego, to wzorem właściwego podejścia do rzeczy materialnych okaże się sam Jezus. On to przed ukrzyżowaniem oddaje swoją szatę (rzeczy materialne) żołnierzom rzymskim, a wcześniej pozwala, aby przed Jego śmiercią namaszczono Go bardzo drogim olejkiem.
Jest wolny od względów ludzkich i chęci panowania nad innymi. Jezus – wcielony Bóg pokazuje całkowitą wolność od przywiązania do bogactw, gdy na krzyżu oddaje nam swoje życie, a zmartwychwstając, daje udział w swoim Bóstwie. W taki zatem sposób należy postrzegać obchodzone misterium tej celebracji.
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin przemieniony przez Ducha Świętego swój prawdziwy skarb i poczucie bezpieczeństwa rozpoznał w miłującym go Bogu. Chrześcijanin kierowany przez Ducha (przez Mądrość – pierwsze czytanie) odkrywa zatem najwyższą wartość poznania i posiadania królestwa Bożego.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.