28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Podziel się z tymi, którzy potrzebują

14/10/18 Szymon Bojdo
Podstawową sprawą w wędrowaniu Jezusa jest to, że chce On spotkać człowieka. Tak samo nam Jezus wychodzi na spotkanie w Eucharystii. I kiedy wsłuchujemy się w Jego słowo, gdy przystępujemy do sakramentu Eucharystii, dochodzi do niezwykłego spotkania z Nim.