28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Trudne do zrozumienia słowa… (Sugestie słuchacza)

14/10/18 Rafał Bernard
Umiejętność rezygnacji z tego, co moje. Często kojarzymy to tylko z dobrami materialnymi i nie utożsamiamy się z postawą bogatego człowieka ­– przecież nie jesteśmy bogaci. Ale chyba dotyczy to nie tylko spraw materialnych, ale także np. czasu, swojej racji, postawienia na swoim, swoich planów, wizji. Czyli rezygnacji z siebie na rzecz drugiego człowieka i planów Boga.