Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Trudne do zrozumienia słowa… (Sugestie słuchacza)

14/10/18 Rafał Bernard
Umiejętność rezygnacji z tego, co moje. Często kojarzymy to tylko z dobrami materialnymi i nie utożsamiamy się z postawą bogatego człowieka ­– przecież nie jesteśmy bogaci. Ale chyba dotyczy to nie tylko spraw materialnych, ale także np. czasu, swojej racji, postawienia na swoim, swoich planów, wizji. Czyli rezygnacji z siebie na rzecz drugiego człowieka i planów Boga.