29 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Święty uzdalnia do miłości opartej na zapomnieniu o sobie i darze z siebie

21/10/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: W Ewangelii po raz kolejny pojawia się spór apostołów o pierwszeństwo. Znów występuje tu motyw niezrozumienia Mistrza i Mesjasza. Zamiast przyjąć Boga w Jezusie i podporządkować Mu swe pragnienia, uczniowie czynią boga z własnych pragnień. W tym przypadku chodzi o ziemską władzę nad innymi.
Ma tu miejsce pewnego rodzaju zmowa rodzinna dwóch  apostołów, którzy dążą do podporządkowania sobie innych uczniów. Apostołowie znów nie rozumieją, że chwała, którą objawia Jezus, to miłość przyjmująca – służby, oddania życia i bycia ostatnim ze wszystkich (pierwsze czytanie). Całe życie Jezusa wyraża taką miłość i chwałę (por. KKK 608). Ten służebny i ofiarniczy styl życia Jezusa objawi się najbardziej w czasie Jego krzyża – wtedy to „Jezus przyjmie swój chrzest” (Ewangelia dnia). Takie jest właśnie misterium tej celebracji.
 
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.