29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Królestwo Pana Jezusa

21/10/18 ks. Dariusz Zuber
Jakub i Jan w trakcie rozmowy z Jezusem proszą Go, aby mogli zasiąść przy Jego tronie, po prawej i lewej stronie. Co to oznacza? W czasach Pana Jezusa państwami rządzili królowie. Każdy z królów miał przy swoim tronie miejsce dla osób, które pomagały mu w rządzeniu, doradzały, wykonywały Jego rozkazy. Osoby siedzące przy tronie króla, były bardzo szanowane i każdy musiał ich słuchać i wykonywać ich polecenia, ponieważ działali oni w imieniu króla...