30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Odpowiedź na nurtujące pytania (Sugestie słuchacza)

28/10/18 Michał Piotr Gniadek
Gdzie tkwi klucz do znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytanie, dlaczego Bóg raz wysłuchuje modlitw, a na inne błagania wydaje się zapełnienie nie reagować? Zdajemy sobie sprawę, że wiara to nie koncert życzeń czy księga skarg i zażaleń, ale niekiedy bezradne dziecko może przyjść do swojego ojca, by poprosić o pomoc. Tym bardziej o taką interwencję możemy zwrócić się do Ojca Niebieskiego.