30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ufne serce dostrzega Boga w ciemności

28/10/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Niewidomym z Ewangelii jest właściwie każdy z nas. Spróbujmy przedstawić, wyobrazić sobie ową scenę, wstawiając w miejsce ślepca z Jerycha nas samych. „Co chcesz, abym ci uczynił?” – pyta dziś Jezus każdego z nas, którzy jak Bartymeusz znajdujemy się „przy drodze”. I każdy z nas ma własną odpowiedź...