30 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Wierzący pod wpływem Ducha naśladuje Chrystusa Ukrzyżowanego

28/10/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący przemieniony przez Ducha Świętego po zakończonej Eucharystii wyrusza w drogę naśladowania Pana. Przekonany przez Ducha wybiera Jezusa za swego Nauczyciela i Mistrza („Rabbuni”).
Pierwszą z jego decyzji może być „zrzucenie swojego płaszcza” – decyzja wyrzeczenia się bogactw, rezygnacji z szukania bezpieczeństwa w dobrach materialnych,
w ludzkiej chwale, władzy czy w „sprycie” wykorzystywania innych. Wierzący przekonany przez Ducha wie o tym, że pełne uzdrowienie dokona się dopiero „w drodze” – w naśladowaniu Pana w swoich codziennych wyborach. Chrześcijaństwo nie oznacza bowiem moralizmu, lecz polega na przeżywaniu i odwzorowywaniu tego, co przeżył ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus (por. Mk 9, 31; 8, 31; 10, 33-34). Chrystusa nie da się poznać jakby „od zewnątrz”. Poznaje się Go poprzez przyjęcie tego samego stylu życia.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.