Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Chrystus – Głowa Kościoła

28/10/18 ks. Adam Kalbarczyk
Jedno ze średniowiecznych wyobrażeń wniebowstąpienia Pańskiego, zamieszczone w tzw. Kodeksie Egberta z 980 roku, ukazuje apostołów zapatrzonych w niebo, ale też wyrażających swój aplauz, klaszczących w dłonie. Słowo „aplauz” (łac. applausus) zawiera łacińskie laus, chwała. Ten aplauz to wyraz wdzięczności za wielkie rzeczy, które Bóg uczynił dla ludzi, za stworzenie, wcielenie, odkupienie, wyzwolenie z więzów śmierci, za miłość, która przetrwa nawet cierpienie i śmierć, za wniesienie wspaniałej budowli zbawienia, nade wszystko zaś za ów „wybrany i drogocenny” kamień (por. 1P 2,4),