Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Jak miła Panie jest świątynia Twoja… (Sugestie słuchacza)

28/10/18 Teresa Cybulska
Człowiek w ciągu wieków wyraził swoją tęsknotę za Bogiem tworząc piękno katedr, szat i naczyń liturgicznych, śpiewu itd. To wsiąkało w każdego chrześcijanina od najmłodszych lat. Nie pozwólmy zniszczyć tego piękna w sobie, a następnym pokoleniom przekazujmy wrażliwość na piękno i dajmy im możliwość rozwoju duchowego.