Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Jak miła Panie jest świątynia Twoja… (Sugestie słuchacza)

28/10/18 Teresa Cybulska
Człowiek w ciągu wieków wyraził swoją tęsknotę za Bogiem tworząc piękno katedr, szat i naczyń liturgicznych, śpiewu itd. To wsiąkało w każdego chrześcijanina od najmłodszych lat. Nie pozwólmy zniszczyć tego piękna w sobie, a następnym pokoleniom przekazujmy wrażliwość na piękno i dajmy im możliwość rozwoju duchowego.