Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Społeczeństwo obywatelskie (IX)

01/09/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Szacuje się, że ponad 50% mieszkańców Afryki to analfabeci. W wielu krajach nie ma obowiązku szkolnego; w niektórych pozostaje on w sferze fikcji, ponieważ edukacja ogranicza się jedynie do miast. Edukacja kosztuje i wielu rodziców po prostu na nią nie stać. Wielkim problemem jest praca dzieci, która uniemożliwia im udział w zajęciach.
Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.