Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Żywa ewangelia (X)

01/10/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Święty Paweł przywiązanie do bogactwa nazywa wprost bałwochwalstwem (por. Kol 3, 5), tj. służeniem komuś innemu, a nie Bogu; szukaniem gdzie indziej nadziei, poza Nim. Klemens Aleksandryjski, w dziełku pod wdzięcznym tytułem-pytaniem: „Który człowiek bogaty może być zbawiony” – odpowiada: ten, który nie jest przywiązany. I dodaje, że to jest bardzo trudne dla bogatego człowieka… prawie cud! Paweł Apostoł wskazuje na Jezusa jako na wzór: „Jezus Chrystus będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was swym ubóstwem ubogacić (2 Kor 8, 9).
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.