Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Być świadkiem (18 X)

18/10/18
Dziś 18 października Kościół czci Świętego Łukasza, autora trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, towarzysza Świętego Pawła, patrona służby zdrowia. Na kartach Pisma Świętego Nowego Testamentu spotykamy św. Łukasza pochodzącego z Antiochii Syryjskiej, człowieka wykształconego, lekarza z zawodu, który pozostawił po sobie nie tylko legendy, namalowane obrazy, ale dwie bezcenne pamiątki: Ewangelię i Księgę Dziejów Apostolskich...