Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Mądrość serca (14 X Dzień Nauczyciela)

14/10/18 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Myśląc dzisiaj tak bardzo ciepło i życzliwie o naszych drogich nauczycielach, wychowawcach i katechetach, o szkołach, do których uczęszczaliśmy lub uczęszczamy, patrzmy razem – jako nauczyciele i uczniowie – na dobrego Nauczyciela. On jest Mistrzem, do którego przychodzimy wszyscy jak ów ewangeliczny młodzieniec, aby usłyszeć, co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne...