Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł
Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Pomocnicy w drodze do celu (29 IX)

29/09/18 Sławomir Zatwardnicki
Wiemy, że aniołowie uczestniczą w kluczowym momencie historii zbawienia. Poczęcie Syna Bożego w łonie Dziewicy poprzedzone zostało zwiastowaniem archanioła Gabriela (por. Łk 1, 26-38) – jednego z Trzech, których dziś czcimy. Ta niemal fizyczna drabina ze snu Jakuba – teraz została postawiona w sercu Maryi. Przez to duchowe tajemne przejście między niebem a ziemią zstępuje Gabriel.