Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Pomocnicy w drodze do celu (29 IX)

29/09/18 Sławomir Zatwardnicki
Wiemy, że aniołowie uczestniczą w kluczowym momencie historii zbawienia. Poczęcie Syna Bożego w łonie Dziewicy poprzedzone zostało zwiastowaniem archanioła Gabriela (por. Łk 1, 26-38) – jednego z Trzech, których dziś czcimy. Ta niemal fizyczna drabina ze snu Jakuba – teraz została postawiona w sercu Maryi. Przez to duchowe tajemne przejście między niebem a ziemią zstępuje Gabriel.