Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Sięgać wyżej (18 IX)

18/09/18 ks. Radosław Rychlik
Święty Stanisław Kostka był człowiekiem, który miał inny sposób myślenia. Patron dnia zabiegał przede wszystkim o sprawy duchowe. Jego zawołanie „do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem żyć” nie miało w sobie znamion wyniosłości, czy pychy. Ten sposób myślenia nie prowadził do ciągłej rywalizacji o sukcesy, władzę, majątek, wpływy. Nie zabiegał Święty z Rostkowa o zabawę, przyjemności, pozycję społeczną. Nasz Święty zabiegał przede wszystkim o Boga.