Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Słowiański papież (16 X Dzień św. Jana Pawła II)

16/10/18 ks. Kazimierz Kubat SDS
Gdy około 17:15 francuski kardynał Jean Villot zapytał, czy przyjmuje wybór, Karol Wojtyła zamiast powiedzieć tak, odrzekł: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności – przyjmuję”. Przyjął imię Jan Paweł II (zasugerowane mu przez kardynała Wyszyńskiego). O godzinie 18:44 kardynał Pericle Felici ogłosił: Annuntio vobis gaudium magnum – Habemus Papam...