Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Znak, który chroni (14 IX)

14/09/18 ks. Piotr Śliżewski
Dzisiaj, w święto Podwyższenia Krzyża, nie tylko wspominamy wędrujący po pustyni naród wybrany, który aby uniknąć śmierci, wywyższył na palu miedzianego węża. Świętowanie wywyższenia nie ogranicza się również do przytoczenia rozważań św. Pawła o uniżającym się Synu Bożym, który został za swoją pokorę wywyższony przez Boga Ojca.