Nabożeństwo Fatimskie
Homilia do dorosłych

Jesteśmy w ręku Boga (13 X)

13/10/18 ks. Piotr Śliżewski
Maryja została poproszona przez Łucję o uzdrowienie kilku chorych. Maryja odpowiedziała tak jak zawsze, czyli zapewniła, że część z nich otrzyma łaskę zdrowia. Podkreśliła, że nie może zagwarantować tego wszystkim, ponieważ obrażają Pana Boga. Matka Boża poprosiła, by dalej Go nie ranili, ponieważ „już i tak jest bardzo obrażany”.