Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

„Biada” czy raczej „uważaj” (5 X)

05/10/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czy Jezus narzekał na mieszkańców Korozain, Betsaidy i Kafarnaum? Z tekstu Ewangelii bowiem wyraźnie możemy wysnuć wniosek, że przed czymś chciał ich przestrzec. Można powiedzieć, że to nie było narzekanie, tylko ewangeliczne „biada”...