Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Przykład do naśladowania (7 IX)

07/09/18 Danuta Szelejewska
Podczas swojej publicznej działalności Pan Jezus spotykał się z różnymi ludźmi. Wszyscy oni żyjąc w czasach Starego Testamentu, wychowywani byli według obowiązującego wówczas Prawa Mojżeszowego. Nic dziwnego więc, że głoszona przez Chrystusa nauka spotykała się z niezrozumieniem ze strony słuchaczy...