Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Szczycić się wiernością (5 X)

05/10/18 Danuta Szelejewska
Usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii napawa niepewnością, wzbudza lęk oraz nakazuje mieć się na baczności. I o to właśnie chodzi, bowiem jakże inaczej można ustosunkować się do słów zapowiadających zniszczenie i klęskę? Trudno też oczekiwać optymizmu czy zadowolenia. Wprost przeciwnie – należy wzmóc czujność, bowiem słowo „Biada!” nie wróży niczego dobrego...