Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Wrześniowy „pakiet startowy” (7 IX)

07/09/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W czasie każdej Eucharystii jesteśmy owymi gośćmi weselnymi. Radujemy się z darów Ducha, przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. Co więcej – odziewamy się na nowo w szatę łaski, stajemy się ludźmi Ducha – każdy z nas, stosownie do swego wnętrza, otrzymuje dar spotkania z Panem Młodym – Jezusem Chrystusem...