Rozpoczęcie roku szkolnego
Homilia do dorosłych

Mądrość serca (Rozpoczęcie roku szkolnego)

03/09/18 ks. Maciej Kubiak
Nikt z nas nie ma cienia wątpliwości, że św. Jan Paweł II był bardzo mądry. Mówił biegle wieloma językami, napisał sporo książek, mądrze i przekonująco przemawiał, ale miał też mądre serce. I to jego mądre serce pomaga nam zrozumieć biurko, które wiele lat stało nie gdzie indziej, jak właśnie w kaplicy biskupa, a potem kardynała Wojtyły. Przez kilkanaście lat, gdy tylko był na miejscu w Krakowie, siadał w swojej kaplicy przy biurku i tam się modlił, pisał książki, listy pasterskie, recenzował prace doktorskie itp.