Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Mistrz i uczniowie (IX)

01/09/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Franciszek nie stara się dobierać słów. Odwołuje się do tradycji Kościoła, ale nie traktuje ją jak zbiór muzealnych eksponatów. Szuka, stawia pytania, inicjuje procesy, nie szuka natychmiastowych rozwiązań. Zachęca, aby rozeznawać jak Duch Święty chce prowadzić wspólnotę na drogach nowych czasów. Jest przecież Sługą sług Bożych, a więc pierwszym z uczniów Mistrza.