Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Mistrz i uczniowie (IX)

01/09/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Franciszek nie stara się dobierać słów. Odwołuje się do tradycji Kościoła, ale nie traktuje ją jak zbiór muzealnych eksponatów. Szuka, stawia pytania, inicjuje procesy, nie szuka natychmiastowych rozwiązań. Zachęca, aby rozeznawać jak Duch Święty chce prowadzić wspólnotę na drogach nowych czasów. Jest przecież Sługą sług Bożych, a więc pierwszym z uczniów Mistrza.