Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

14 niedziela okresu zwykłego

07/07/19 ks. Stanisław Dyk
Chrześcijanin upodabnia się do Chrystusa ukrzyżowanego, stając się misjonarzem pokoju
07/07/19 Sławomir Zatwardnicki
Zażyłość z Chrystusem „w drodze”
Homilia do dorosłych
07/07/19 ks. Maciej Szczepaniak
Budowanie pokoju nie jest jednak biernym akceptowaniem zastanego porządku i przyklaskiwaniem napotkanym ludziom. Uczniowie zostali posłani, żeby głosić prawdę o królestwie Bożym. Przyjęcie uczniów było przyjęciem Jego nauki. Dlatego Jezus mówił do nich: „Jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże”.
Homilia do dorosłych
07/07/19 ks. Piotr Winkler
Prawda częstokroć boli, jest kłopotliwa. Pociąga za sobą trudy, klęski, prześladowania. Być może dlatego tyle kłamstw w mediach, w kręgach znajomych, a nawet w rodzinach. Żyjemy otoczeni informacjami, które niewiele mają wspólnego z prawdą, a czasem są po prostu perfidnym kłamstwem. Tak zwany fake news, czyli fałszywa wiadomość o charakterze sensacyjnym, która ma poniżyć, zniszczyć człowieka – panoszy się w przestrzeni Internetu. Bywa, że żyjemy w oparach nieprawdy. Taka sytuacja jest niestety po myśli księcia kłamstwa – szatana.
Homilia do dzieci
07/07/19 Danuta Szelejewska
I my w swoim codziennym życiu wiele razy przeżywamy momenty smutku, niepokoju i niepewności. Robimy wszystko, by takich chwil było jak najmniej. Z utęsknieniem czekamy, aż trudne sprawy znajdą najlepsze rozwiązanie. Szukamy chwil przyjemności. Chcemy przedłużyć dni pełne radości. By to osiągnąć, przede wszystkim trzeba „zapuścić” swoje korzenie w Panu. Tylko z Nim jesteśmy w stanie osiągnąć radość i szczęście, które nie przemija i nie kończy się wraz z czasem. Jest to ważne tym bardziej, że nasze „imiona zapisane są w niebie” (Łk 10, 20).