14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Domy pokoju

07/07/19 ks. Maciej Szczepaniak
Budowanie pokoju nie jest jednak biernym akceptowaniem zastanego porządku i przyklaskiwaniem napotkanym ludziom. Uczniowie zostali posłani, żeby głosić prawdę o królestwie Bożym. Przyjęcie uczniów było przyjęciem Jego nauki. Dlatego Jezus mówił do nich: „Jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże”.