Polecamy
14 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

07/07/19 ks. Stanisław Dyk
Chrześcijanin upodabnia się do Chrystusa ukrzyżowanego, stając się misjonarzem pokoju
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: W osobie Jezusa Chrystusa przyszło na ziemię królestwo Boże. W sobie samym Chrystus Pan objawił, na czym polega życie w królestwie. Przyjście tego królestwa najbardziej urzeczywistniło się przez wielkie misterium Paschy: śmierć Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie (por. KKK 542). Pan umiera i zmartwychwstaje po to, aby wprowadzić do tego królestwa wszystkich
ludzi: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32). Dzięki temu wszyscy ludzie zostaną „wyniesieni do uczestnictwa w życiu Bożym” (KK 2). Ta nowina jest źródłem chrześcijańskiej radości. Stąd też w pierwszym czytaniu prorok ogłasza, że Boże pocieszenie płynie z Jerozolimy. Do Jerozolimy bowiem zdąża Jezus, aby tam oddać swoje życie i zmartwychwstać.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.