Polecamy
14 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

07/07/19 Sławomir Zatwardnicki
Zażyłość z Chrystusem „w drodze”