Polecamy
Przeciw banalizacji Jezusa
Gerhard Lohfink
KSIĄŻKA
44,90 zł 5,00 zł

16 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
21/07/19 ks. Stanisław Dyk
Chrześcijanin „ugoszczony” przez Boga na uczcie eucharystycznej wychodzi do swego życia, aby być gościnnym i prawym wobec braci
21/07/19 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Kilka pytań
Homilia do dorosłych
21/07/19 o. Marcin Wrzos OMI
Postawa służby wypływająca z zaproszenia Jezusa w gościnę do życia, jest tym, co słyszymy w liście św. Pawła do parafii w Kolosach. Wiarę w Jezusa, i to ukrzyżowanego, mamy przekazywać przez sposób życia i służbę na rzecz innych. Nie chodzi o głoszenie Ewangelii tylko słowem, ale potwierdzanie jej sposobem naszego życia. Tak było na początku chrześcijaństwa, kiedy poganie, jak pisze Tertulian, nawracali się, widząc miłość i służbę na rzecz innych, która królowała wśród chrześcijan: „Patrzcie – mówili – jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 §7).
Homilia do dorosłych
21/07/19 s. Urszula Kłusek SAC
Przypatrz się dziś sobie i pomyśl, o co i do kogo masz pretensje w pracy? I pomyśl, jak często słuchasz Jezusa? Porozmawiaj o tym z Panem i posłuchaj, co On ci powie. Cokolwiek usłyszysz będą to słowa miłości, bo Pan pragnie, aby twoje życie, było błogosławione, czyli dające ci szczęście.
Homilia do dzieci
21/07/19 ks. Konrad Zygmunt
Maria czy Marta? W dzisiejszej ewangelii nic o sprzątaniu niby nie było, choć było o rozmaitych posługach – czyli naszych obowiązkach w domu. Kto to czynił? (Marta). Czy słyszeliśmy o tym, że to był taki normalny, zwykły dzień? (nie). Był ten dzień bardzo wyjątkowy – bo w domu pojawili się goście. A kto był tym głównym, najważniejszym gościem? (Jezus).