Polecamy
16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg przychodzi zaskakująco

21/07/19 o. Marcin Wrzos OMI
Postawa służby wypływająca z zaproszenia Jezusa w gościnę do życia, jest tym, co słyszymy w liście św. Pawła do parafii w Kolosach. Wiarę w Jezusa, i to ukrzyżowanego, mamy przekazywać przez sposób życia i służbę na rzecz innych. Nie chodzi o głoszenie Ewangelii tylko słowem, ale potwierdzanie jej sposobem naszego życia. Tak było na początku chrześcijaństwa, kiedy poganie, jak pisze Tertulian, nawracali się, widząc miłość i służbę na rzecz innych, która królowała wśród chrześcijan: „Patrzcie – mówili – jak oni się miłują” (por. Apologetico, 39 §7).