Polecamy
16 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Sugestie programowe

21/07/19 ks. Stanisław Dyk
Chrześcijanin „ugoszczony” przez Boga na uczcie eucharystycznej wychodzi do swego życia, aby być gościnnym i prawym wobec braci
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Misterium dnia jest miłosierny Bóg, który nawiedził nas w swoim Synu. Dał Syna obietnicy, którym jest Jezus umarły i zmartwychwstały. W ten sposób uwolnił nas od zgorzknienia i pustego życia. Pierwsze czytanie przedstawia opowiadanie o gościnie, której Abraham udzielił Bogu. Owocem tej gościny była wspaniała obietnica narodzin jego syna Izaaka. Warto zaznaczyć, że
do spotkania dochodzi, gdy Abraham siedział u wejścia do namiotu, namiotu, w którym niedawno jeszcze narzekał na swój los i brak potomstwa (por. Rdz 15, 1-12). Bóg wyprowadził go wówczas z namiotu i obiecał potomstwo liczne jak gwiazdy. Teraz Bóg ponawia swoją obietnicę w namiocie „narzekania” i „zwątpienia”. Przyjęciu Boga towarzyszy zatem przyjęcie Jego słowa, które, choć może wydawać się trudne do zrozumienia, jest zawsze słowem obietnicy i nadziei. Podobną wymowę ma perykopa ewangeliczna (…). Przyjęcie słowa wyzwala i sprawia, że człowiek inaczej ustawia całą swoją egzystencję.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.