Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

17 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
28/07/19 ks. Stanisław Dyk
W modlitwie otrzymujemy „Ducha przybrania za synów”
28/07/19 Michał Piotr Gniadek
Dialog czy monolog?
Homilia do dorosłych
28/07/19 ks. Paweł Wygralak
Niezwykły jest dialog, który prowadzi Abraham z Bogiem. Patriarcha wydaje się próbować, jaka jest wielkość Bożego miłosierdzia. I okazuje się, że nie zawiódł się na miłości Boga do człowieka. Jest bowiem Stwórca gotowy cofnąć karę ognia słusznie należącą się mieszkańcom Sodomy, jeśli Abraham znajdzie wśród nich przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych. Całe miasto może być uratowane, jeśli tak niewielu jego mieszkańców okaże się ludźmi uczciwymi. Bóg wskazuje tym samym jak ważna jest rola człowieka sprawiedliwego w całej ludzkiej społeczności, jak wiele znaczy godna, uczciwa, prawa postawa jednego człowieka.
Homilia do dorosłych
28/07/19 ks. Dariusz Dąbrowski COr
W komentarzu do „Trzeciej tajemnicy fatimskiej”, kard. Ratzinger wyjaśnia, że „góra i miasto symbolizują miejsce, w którym toczy się historia ludzi: historia jako mozolne wspinanie się ku górze, historia jako środowisko ludzkiego tworzenia i współistnienia, ale zarazem jako miejsce zniszczenia, w którym człowiek sam unicestwi dzieło własnych rąk. Miasto może być miejscem wspólnoty i postępu, ale także miejscem skrajnych niebezpieczeństw i zagrożeń”. Tym największym zagrożeniem dla człowieka i świata, w którym żyje, jest grzech. Jest tak, ponieważ ciężar grzechu zawsze grawituje do upadku.
Homilia do dzieci
28/07/19 Monika Zuber
Przede wszystkim, warto zauważyć, że Jezus zaczyna modlitwę od zwrócenia się do Boga i szukania Bożej woli dla naszego życia. Niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo, to sformułowania oddania Bogu czci, szacunku i jednocześnie życzenie, aby między nami, ludźmi, królowały piękne zasady miłości, poszanowania i pokoju, jakich od zawsze uczy nas nasz Stwórca. W ten właśnie sposób Bóg bowiem chce królować między swoim stworzeniem – by wszyscy potrafili zachwycić się pięknem dzieła stworzenia, żyć w harmonii i dobrych relacjach z innymi. Wtedy Bóg błogosławi całą ziemię, obdarzając obfitością i swoją łaską.