Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Człowiek w oczach miłosiernego Ojca

28/07/19 ks. Paweł Wygralak
Niezwykły jest dialog, który prowadzi Abraham z Bogiem. Patriarcha wydaje się próbować, jaka jest wielkość Bożego miłosierdzia. I okazuje się, że nie zawiódł się na miłości Boga do człowieka. Jest bowiem Stwórca gotowy cofnąć karę ognia słusznie należącą się mieszkańcom Sodomy, jeśli Abraham znajdzie wśród nich przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych. Całe miasto może być uratowane, jeśli tak niewielu jego mieszkańców okaże się ludźmi uczciwymi. Bóg wskazuje tym samym jak ważna jest rola człowieka sprawiedliwego w całej ludzkiej społeczności, jak wiele znaczy godna, uczciwa, prawa postawa jednego człowieka.