Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dla ocalenia swojego miasta

28/07/19 ks. Dariusz Dąbrowski COr
W komentarzu do „Trzeciej tajemnicy fatimskiej”, kard. Ratzinger wyjaśnia, że „góra i miasto symbolizują miejsce, w którym toczy się historia ludzi: historia jako mozolne wspinanie się ku górze, historia jako środowisko ludzkiego tworzenia i współistnienia, ale zarazem jako miejsce zniszczenia, w którym człowiek sam unicestwi dzieło własnych rąk. Miasto może być miejscem wspólnoty i postępu, ale także miejscem skrajnych niebezpieczeństw i zagrożeń”. Tym największym zagrożeniem dla człowieka i świata, w którym żyje, jest grzech. Jest tak, ponieważ ciężar grzechu zawsze grawituje do upadku.